Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 26 2012

aromatka
9737 75e3
Reposted fromretaliate retaliate viamiimi miimi
aromatka
aromatka
8391 917b 500
Reposted fromIlosemysenses Ilosemysenses viavolley volley
aromatka
6390 d267
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viatumemanques tumemanques
aromatka
6412 7f93
Reposted frompinka pinka
aromatka
5489 445e

to osoba umierająca podczas rezonansu magnetycznego. tuż przed śmiercią, twój mózg uwalnia ogromne masy endorfin, które sprawiają że odczuwasz gamę różnych emocji. tragiczne, ale piękne.
Reposted frompinka pinka viadeath-is-my-friend death-is-my-friend
aromatka
1694 51e8 500
Reposted frommarysia marysia viawishyouwerehere wishyouwerehere

December 25 2012

3472 96c6 500
Reposted fromamatore amatore

December 24 2012

aromatka
aromatka
4098 6a1e
Reposted fromsoSad soSad vialovekillsslowly lovekillsslowly
aromatka
8900 760a
aromatka
9506 2993 500
7568 4d9a
aromatka
9358 aef3
Reposted fromvulgar vulgar viajustpartofme justpartofme
aromatka
7953 a1f6
Reposted fromselfharm selfharm viajustpartofme justpartofme
1071 adee

squiddkid:

kfcgoddess:

this is officially my favourite gif idk why but it is

ok bye

this is perfect

aromatka
6390 d267
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viajustpartofme justpartofme
aromatka

December 23 2012

aromatka
Jeśli pozwoliło jej się mówić, mogła trajkotać bez przerwy, lecz jeśli przebywała w towarzystwie kogoś, z kim nie miała wspólnego języka - innymi słowy, z większością mieszkańców Ziemi - ledwo otwierała usta.
— Haruki Murakami "Sputnik Sweetheart"
Reposted frommefir mefir viaaniamy aniamy
9563 04a1 500
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl